PSM

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa

PSM70
Odwiedziło nas:
062230
osób.

Zmiana ceny wody

Zgodnie z informacją na stronie internetowej PWiK, z dniem 29.05.2018 r. następuje zmiana ceny wody.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (2018zmianacenywody.pdf)Zmiana ceny wody29.05.2018 06:27
 

I N F O R M A C J A

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu nr 16/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustalającej nowy wymiar opłat za wywóz odpadów komunalnych (segregowanych) z dotychczasowej kwoty 11 zł na 14 zł/osobę/miesiąc prosimy o uwzględnienie zmiany we wnoszonych opłatach eksploatacyjnych począwszy od miesiąca stycznia 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (smieci2019.pdf)Uchwała Rady Miejskiej Przemyśla27.12.2018 11:19
 

Zgodnie z Regulaminem doręczania korespondencji do Dysponentów lokali istnieje możliwość złożenia oświadczenia (w załączniku) o korespondencji poprzez e-mail.

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie_kores.pdf)Oświadczenie o korespondencji07.03.2016 10:24
 

Ogłoszenie

Od 01-04-2015 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz nieczystości) pobierane będą w opłacie eksploatacyjnej i odprowadzane do Urzędu Miasta Przemyśla przez PSM.

W załączeniu wzór oświadczenia, które należy złożyć każdorazowo do Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących lokal.

Załączniki:
Pobierz plik (2018_oswiadczenie_smieci.pdf)Oświadczenie o ilości osób27.04.2018 07:12
 
Drukuj

Zarząd Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Przemyślu przy ulicy Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 70 ogłasza przetarg
/pisemny/ ofertowy na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Sikorskiego 3 o pow. użytkowej 56,40 m2, 2-pokoje

 

za cenę oszacowania 135.360,00 zł.

 

Cena oszacowania jest to cena minimalna.


Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przyjmowana będzie do  dnia 04-02-2019 r. w kasie PSM w godz. od 700 - 800 i od 1100 - 1400.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg na mieszkanie przy ul. Sikorskiego 3/16 w Przemyślu” w terminie do dnia 04-02-2019 r.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się
w dniu 05-02-2019 r.

O wyborze oferty, Zarząd PSM poinformuje oferenta.

Koszt notarialnego aktu ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego ponosi osoba wygrywająca przetarg.

Akt notarialny zawierany będzie w kancelarii notarialnej
w podanym przez Spółdzielnię terminie.

Oferenci, którzy wnieśli wadium na konto Spółdzielni i nie wygrali przetargu, otrzymają zwrot wadium, przelewem na wskazane konto lub w kasie Spółdzielni
w terminie do dnia 08-02-2019 r.

Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone w wysokości wpłaty na poczet oferowanej kwoty.

W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy po wyborze oferty wadium ulega przypadkowi na rzecz Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 16 670 77 17.

  • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  • Regulamin przetargowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni/p. nr 4.

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack